عشق منتظر شماست اما براي رسيدن به زيباترين هديه هستي بايد قدري بيشتر تلاش كرد. اين يك راه يك طرفه نيست.يادت باشد!

زمان مطالعه : 5 دقیقه

خيلي ها اعتقاد دارند كه عشق فقط يك افسانه است و در دنيايي كه به قول آدمهاي پر مشغله، حتي وقت كافي براي انجام كارهاي ضروري و شخصي وجود ندارد، آيا هنوز مي شود كساني را پيدا  كرد كه عاشق كسي باشند؟ وقتي به كسي علاقه داري حتما دوست داري او هم مثل شما همان حس را داشته باشد اما گاهي با همه علاقه و اشتياقي كه به شريك زندگي ات داري متوجه مي شوي آن طرف سكه خيلي خوشايند شما نيست. نه تنها او را به سمت خودت جذب نمي كني بلكه از ميزان عشق و علاقه او نسبت به خودت آگاهي نداري.اما نترس چون اگر واقعا تصميم بگيري كه دوباره همراه زندگي ات را عاشق خودت كني، مي تواني اين كار را انجام دهي . در همين لحظه همه مشكلات ارتباطت را فراموش كن و با تمركز، كارهايي كه برايت مي گوييم را انجام بده. معطل نكن!

نقاب را بردار تا عشق خود را بهتر نشان دهی !

اينكه همان طور باشي كه هستي كار سختي است؟ پس چرا بيشتر اوقات در حال بازي كردن نقشي هستي كه اصلا شباهتي به وي‍ژگي هاي  خودت ندارد؟ تا كي مي تواني نقش يك آدم كامل كه هيچ عيب و ايرادي ندارد را بازي كني؟ اگر روزي خسته شدي و ناگهان فشار مدتها سكوت را روي شريكت خالي كردي، فكر نمي كني با اين كار او را بيشتر شوكه ميكني؟ بدون اينكه ترس از دست دادن همراهت را داشته باشي صادقانه و با جسارت از عقايد و احساسهايت حرف بزن و به او نشان بده كه چه ديدگاهي در مورد او و زندگي ات داري حتي اگر نظرت مخالف ديدگاههاي او باشد نترس چون وقتي با قدرت موضع گيري ات را مشخص مي كني و فرياد مي زني كه وجود داري، جذابيت بيشتري را براي شريكت به وجود مي آوري.اما اگر يك خانم هستيد بايد يك را زكوچك را هم بداني. بيشتر خانمها به خاطر روحيات خاصي كه دارند در اولين ملاقات ها همه احساسات خود را بيرون مي ريزند و هرچيزي كه به ذهنشان مي رسد را براي شريكشان بازگو مي كنند. دست نگه داريد چون شما سالهاي سال فرصت داريد كه در كنار هم زندگي كنيد و از سرگرمي ها و احساساتتان حرف بزنيد. نكته كليدي ما به شما قدري پيچيده بودن است. از روي اين ويژگي به سادگي رد نشويد و سعي كنيد براي مرد زندگي تان قدري مبهم باشيد.بگذاريد او به تدريج كشفتان كند.

وقتي عشق همه زندگي ات مي شود

مردان حتي آنهايي كه واقعا عاشق يك زن مي شوند تنها بخشي از ذهن و زندگي خود را درگير يك ارتباط مي كنند اما زني كه عاشق شد همه زندگي اش صرف عشقي مي شود كه درگيرش شده است. مگر نمي خواهي همراه و شريكت را عاشق خودت كني؟ پس براي شروع ياد بگير كه  كمتر در مورد احساست با يك مرد صحبت كني و اصلا لازم نيست هر احساس و واكنشي كه نسبت به ارتباطت داري را بي پرده برايش بيان كني. شما كارهاي ديگري هم داري كه در كنار عشق به شريكت بايد انجام دهي . شايد اين يك حقيقت تلخ براي خانمها باشد اما تحقيقات روان شنااسان نشان داده كه هرچقدر زنان بيشتر حرف بزنند و از احساسهايشان صحبت كنند و از همه بدتر همه زندگي شان را وقف عشق به شريكشان كنند، به همان ميزان يك مرد را بيشتر از خودشان دور كرده اند.

وقتي مرد از عاشق شدن دست مي  كشد و دیرگ به شما عشق نمی وزرد .

محبت يك موضوع دو طرفه است و تعادل زماني به وجود مي آيد كه شما به همان اندازه اي كه محبت دريافت مي كنيد به همان ميزان هم محبت و عشق هديه بدهيد. هديه خريدن، مهمان كردن شريكتان به شام و يا سورپرايز كردن شريكتان اگر از سمت يك مرد باشد خوب و طبيعي است اما اگر اين رفتارها از طرف يك زن به صورت پشت سر هم و هميشگي انجام شود هيچ ارزشي ندارد. چون هديه دادن يك ويژگي مردانه به حساب مي آيد و اگر يك خانم بيش از اندازه اي كه شريكش به او محبت مي كند، به او عشق بورزد دير يا زود مرد  زندگي اش را از خود دور مي كند و دكمه عشق به يكباره در مرد خاموش مي شود.وقتي يك زن بيش از اندازه به شريكش محبت كند مرد او را مانند مادرش فرض مي كند و يادتان باشد هيچ مردي نمي تواند عاشق مادرش شود بلكه فقط مي تواند دوستش داشته باشد. پس ياد بگير كه در عشق از شريكت جلوتر قدم بر نداري. از اينكه مرد زندگي تان برايتان هديه مي خرد يا برايتان وقت مي گذارد شرمنده نشويد و به فكرجبران  نباشيد چون مردان با انجام اين كارها احساس قدرت مردانه بيشتري حس مي كنند.

و اما دوستان …

برا ي بيشتر آقايان اينكه دوستان و يا اعضاي خانواده چه فكر و ديدگاهي در مورد شريك زندگي شان دارند، خيلي مهم است. آنها از نصيحت ها و پيشنهادهاي دوستانشان و همچنين تجربه هاي افراد متاهل براي ارتباط با خانمها استفاده مي كنند با اين شرايط اگر بتواني در ملاقات با دوستان شريكت ارتباط خوب و دوستانه اي را ايجاد كني بايد خوشحال باشي چون علاقه او را نسبت به خودت بيشتر از گذشته كرده اي. مردان با انتخاب زني كه ديگران هم آنها را بپسندند احساس غرور و افتخار مي كنند. هرگز اين نكته را يادت نرود.

قبل از قلب، با عشق خود ، ذهنش را تسخير كن

در شروع يك آشنايي بهتر است خوب به رفتار و واكنش هاي شريكت دقت كني تا روحيات او را بيشتر بشناسي. از كساني كه او را مي شناسند در مورد سرگرمي ها و سلايقش صحبت كن و نقاط اشتراك خودت و او را كشف كن. به دنبال اين باش كه شريكت ا ز چه چيزي خوشش مي آيد و از چه كارها و رفتارهايي بيزار است. سعي كن شنونده خيلي خوبي براي شريكت باشي چون آدمها بيشتر جذب كساني مي شوند كه مطمئن باشند حرفهايشان شنيده و درك مي شود. وقتي به حرفهاي شريكت توجه كني به تدريج شعله يك عشق را در او ايجاد خواهي كرد كه براي هميشه ماندني است. به او نشان بده كه برايش اهميت داري و مهمترين شخص زندگي ات در او خلاصه مي شود. وقتي با او به رستوراني مي روي و او مشغول صحبت كردن مي شود، هرگز صحبت هايش را قطع نكن حتي اگر تلفن همراهت زنگ خورد، مكالمه شريكت را قطع نكن و با اينكار مطمئن باش كه او را بيشتر به سمت خودت جذب كرده اي.

عشق زوري نيست!

بيشتر زوج ها يكديگر را به خاطر نداشتن حس ها ي رمانتيك سرزنش مي كنند. جملاتي  مثل« تو ديگر عاشقم نيستي»«به من احساس داشته باش» جملات متداولي در بين زوج هاي جوان است. اجازه بدهيد كه شريكتان، خودش باشد و از او نخواهيد كه به خاطر خوشايند شما واكنش هايي را نشان بدهد كه در وجودش نيست. اگر اين فرصت را به شريكتان بدهيد كه نقش خودش را بازي كند، به تدريج مي توانيد با ايجاد فضاي آرامي كه ايجاد كرده ايد، عشق را هم بين خودتان به وجود بياوريد.

كنترل نامحسوس يادت نره

كيفيت ارتباط با شريكت را بالا ببر و طوري رفتار كن كه او خيالش راحت باشد كه در شرايط سخت و زمانهايي كه به شما نياز دارد، در كنارش هستي. اگر مي خواهي شريكت را تحت كنترل داشته باشي و مراقب رفتارهايش هستي، بايد طوري ماهرانه اين كار را انجام دهي كه او حس نكند. اين احساس را در شريكت به وجود بياور كه بودن با او براي شما همراه با لذت و آرامش است و وقتي شريكت مطمئن شد كه وجودش باعث آرامش شماست، به تدريج  عشق خودش را به شما نشان خواهد داد.در اين بين تعريف كردن خيلي مي تواند به بهتر شدن ارتباطتان كمك كند. يادتان باشد تعريف و تمجيد صرفا از سمت مردان نيست. همانطور كه يك خانم از تعريف شريكش راضي مي شود يك مرد هم با تعريف و تحسين شريكش انرژي بيشتري دريافت مي كند و بله! درست حدس زديد! با تعريف شريكتان عاشق تر مي شود.

فقط خودت بودن كافي نيست

اينكه در حال حاضر چه ظاهري داري و يا در چه جايگاه اجتماعي قرار داري مهم نيست! مهمترين چيز اين است كه چه طرز فكري در مورد خودت داري. وقتي در مورد خودت اعتماد به نفس كافي داشته باشي و با شجاعت ديدگاهها و علايقت را مطرح كني، شريكت را مجذوب خودت مي كني. بايد بداني نقاط قوت و ضعفت كجاست  و يك نكته مهم اينكه كمي شوخ طبعي را چاشني ارتباطت كن. اين ويژگي مردانه يا زنانه نيست و همه افراد از هم صحبتي با كساني كه شوخ طبع هستند لذت مي برند مخصوصا اگر آن فرد شريك زندگي شان باشد، شادي و عشق بيشتري را تجربه خواهند كرد.اما زياد خنديدن هم خيلي خوب نيست و جذابيت شما را از بين خواهد برد. عشق منتظر شماست اما براي رسيدن به زيباترين هديه هستي بايد قدري بيشتر تلاش كرد. اين يك راه يك طرفه نيست.يادت باشد!

بدون شرح

پاسخ دهید

Your email address will not be published. فیلدهای الزامی * علامت گذاری شده اند